Oferta

 

 

Prace ziemne

Prace ziemne

Usługi transportowe

Usługi sprzętowe

Przewóz i utylizacja odpadów pobudowlanych

Rozbiórki i wyburzenia

Kopalnia kruszyw naturalnych

Usługi transportowe

 MERCEDES 8X6

MERCEDES 6X6 Z TANDEMAMI

Usługi sprzętowe

Transport samochodami ciężarowymi powyżej 7,5 tony

Transport samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony

koparko-ładowarki z osprzętem roboczym: 

- młot wyburzeniowy

- mieszalnik betonu

koparka kołowa Liebherr 900

równiarki

zagęszczarki

walce

spycharki

wykopy pod fundamenty

wykopy kanalizacyjne i wodociągowe

wykopy szeroko-przestrzenne i wąsko-przestrzenne

wykopy liniowe

korytowanie pod parkingi i drogi

wymiana gruntów

niwelacja terenu

wykopy pod przyłącza

odwodnienia

utwardzanie nawierzchni dróg i placów

kopanie stawów

wykopy pod wszelkie obiekty budowlane

wykopy pod budynki, hale magazynowe i produkcyjne

Powrót do góry

Powrót do góry

ładowarki

kruszarki

Powrót do góry

Budowa dróg 

drogi leśne

drogi gruntowe

Powrót do góry

Rozbiórki i wyburzenia

Transport niskopodwoziowy

Powrót do góry

wycinka drzew i krzewów

wyrywanie karp

plantowanie i równanie powierzchni

kucie młotem wyburzeniowym

rozbiórki nawierzchni dróg i parkingów

rozbiórki budynków mieszkalnych

Powrót do góry

rozbiórki budynków przemysłowych

rozbiórki innych obiektów budowlanych

Przewóz i utylizacja odpadów pobudowlanych

Prowadzimy działalność w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, a mianowicie:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

ziemia, w tym żwir i kamienie

odpady z przebudowy dróg, ulic i chodników

odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

gruz ceglany

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wystawiamy dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów.

Powrót do góry

Kopalnia kruszyw naturalnych

Kopalnie kruszyw naturalnych "JURKI III" i "JURKI IV" znajdujące się w miejscowości Jurki gm. Morąg.

Na przestrzeni lat doskonaliliśmy nasze umiejętności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu kruszywa naturalnego oraz unowocześniliśmy sposób jego wydobywania. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem wydobywczo-produkcyjnym oraz transportowym.

Oferujemy szeroki asortyment kruszyw naturalnych:

żwir płukany  0-2

ziemia i czarnoziem

mieszanka  0-31,5   i   0-63

pospółka

gruz betonowy kruszony

piasek niepłukany  0-2   i   0-4

piasek płukany  0-2 

miał kamienny

kamień  2-8   i   8-16

humus

Powrót do góry

JCB 3CX,   JCB 4CX

przesiewacz

Usługi odśnieżania

Usługi odśnieżania

W okresie zimowym świadczymy usługi związane z odśnieżaniem między innymi:

placów

parkingów

boisk szkolnych

posesji

chodników

ulic wewnętrznych

dróg dojazdowych

Ponadto oferujemy wywóz śniegu.

 

W przypadku odśnieżania większych powierzchni warto skorzystać z profesjonalnego sprzętu, gdyż poza usuwaniem śniegu usuwamy również warstwę lodu pod nim zalegającą, co znacznie wpływa na nasze bezpieczeństwo.

Powrót do góry

koparki gąsienicowe

Przywracanie terenów rolniczych pod uprawy

 koparka KOMATSU PC 88

rozściełacz