rozściełacz 

 

 koparka KOMATSU PC 88

Przywracanie terenów rolniczych pod uprawy

koparki gąsienicowe

Powrót do góry

Ponadto oferujemy wywóz śniegu.

 

W przypadku odśnieżania większych powierzchni warto skorzystać z profesjonalnego sprzętu, gdyż poza usuwaniem śniegu usuwamy również warstwę lodu pod nim zalegającą, co znacznie wpływa na nasze bezpieczeństwo.

dróg dojazdowych

ulic wewnętrznych

chodników

posesji

boisk szkolnych

parkingów

placów

W okresie zimowym świadczymy usługi związane z odśnieżaniem między innymi:

Usługi odśnieżania

Usługi odśnieżania

przesiewacz

JCB 3CX,   JCB 4CX

Powrót do góry

humus

kamień  2-8   i   8-16

miał kamienny

piasek płukany  0-2 

piasek niepłukany  0-2   i   0-4

gruz betonowy kruszony

pospółka

mieszanka  0-31,5   i   0-63

ziemia i czarnoziem

żwir płukany  0-2

Kopalnie kruszyw naturalnych "JURKI III" i "JURKI IV" znajdujące się w miejscowości Jurki gm. Morąg.

Na przestrzeni lat doskonaliliśmy nasze umiejętności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu kruszywa naturalnego oraz unowocześniliśmy sposób jego wydobywania. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem wydobywczo-produkcyjnym oraz transportowym.

Oferujemy szeroki asortyment kruszyw naturalnych:

Kopalnia kruszyw naturalnych

Powrót do góry

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wystawiamy dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów.

gruz ceglany

odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

odpady z przebudowy dróg, ulic i chodników

ziemia, w tym żwir i kamienie

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Prowadzimy działalność w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, a mianowicie:

Przewóz i utylizacja odpadów pobudowlanych

rozbiórki innych obiektów budowlanych

rozbiórki budynków przemysłowych

Powrót do góry

rozbiórki budynków mieszkalnych

rozbiórki nawierzchni dróg i parkingów

kucie młotem wyburzeniowym

plantowanie i równanie powierzchni

wyrywanie karp

wycinka drzew i krzewów

Powrót do góry

Transport niskopodwoziowy

Rozbiórki i wyburzenia

Powrót do góry

drogi gruntowe

drogi leśne

Budowa dróg 

Powrót do góry

kruszarki

ładowarki

Powrót do góry

Powrót do góry

wykopy pod budynki, hale magazynowe i produkcyjne

wykopy pod wszelkie obiekty budowlane

kopanie stawów

utwardzanie nawierzchni dróg i placów

odwodnienia

wykopy pod przyłącza

niwelacja terenu

wymiana gruntów

korytowanie pod parkingi i drogi

wykopy liniowe

wykopy szeroko-przestrzenne i wąsko-przestrzenne

wykopy kanalizacyjne i wodociągowe

wykopy pod fundamenty

spycharki

walce

zagęszczarki

równiarki

koparka kołowa Liebherr 900

koparko-ładowarki z osprzętem roboczym: 

- młot wyburzeniowy

- mieszalnik betonu

Transport samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony

Transport samochodami ciężarowymi powyżej 7,5 tony

Usługi sprzętowe

MERCEDES 6X6 Z TANDEMAMI

 MERCEDES 8X6

Usługi transportowe

Kopalnia kruszyw naturalnych

Rozbiórki i wyburzenia

Przewóz i utylizacja odpadów pobudowlanych

Usługi sprzętowe

Usługi transportowe

Prace ziemne

Prace ziemne

Oferta